Hry pro dětiKaždé dítě a někdy i dospělý si rád hraje a proto je dobré vždy nějakou tu hru pro děti v rukávu mít. Děti si hrají všude – jak doma, tak hlavně i venku, jsou hry pro jednolivce, ale také hry skupinové, pohybové hry pro děti, táborové hry, společenské hry atd. Za hru se mohou považovat i básničky, říkanky nebo rozpočítávadla, protože i těmi se děti hravou formou učí novým věcem. Všechny jsou jistě různě zábavné a přinášejí dětem nejen radost, ale také se každou novou hrou něco nového učí. Hry jsou pro děti taktéž ideálním prostředkem k poznání rozdílu mezi prohrou a výhrou, děti ji dokáží procítit a poznat, jaký mají z obou pocit.

RC modely aut a letadel za super ceny.

Hry pro děti a jejich vzdělávání

Dětské hry rozvíjejí motoriku, obratnost, hbitost, nutí děti hravou formou přemýšlet, soustředit se, užívat verbální i neverbální komunikaci v praci a některé hry pro děti v nich probouzí i určitou bojovnost. Hry děti učí hravou formou komunikovat s ostatními, a to jak s dětmi, tak s dospělými, protože k tomu vybízí daná herní situace. Vedle učení se něčemu novému díky hrám dochází taktéž k naplňování potřeb dítěte, které jsou v dětském věku naplňovány především prostřednictvím her. Vždy ale záleží na typu hry, protože každá hra rozvíjí jiné schopnosti. Hry pro děti se liší hlavně obsahem, formou, trváním a sociálním zaměřením. Hra je zároveň i jazykem dětství, dorozumívacím prostředkem, který dítě používá k duševnímu růstu i k učení.

Hra je pro děti specifickou formou poznávání světa, tudíž se právě v ní ve značné míře uplatňují a rozvíjejí poznávací procesy a jejich vlastnosti. Hra dává dítěti příležitost k rozvoji poznání v několika oblastech, jako je např. oblast sociální. Ta rozvíjí schopnosti socializace a komunikace (jazykové dovednosti, volní jednání, mezilidské vztahy, charakterové vlastnosti apod.). Hry pro děti tedy nejsou jen pouhou dětskou kratochvílí, jak si ještě stále někteří myslí.

Gadgets jsou malé předměty většinou technického rázu, které mají určitou specifickou funkci, ale zároveň jsou často populární novinkou na trhu. Originální a dárky jsou určeny pro všechny, kteří chtějí oslavenci dát nevšední věc. Sháníte originální dárky k různým příležitostem?Hry totiž:

Vyžadují aktivitu při jednání.
Odrážejí duševní procesy (strategii, logiku, řešení problémů, kreativitu, paměť).
Podporují komunikaci, na kterou je již v dnešní době dáván velký důraz.
Simulují sociální procesy (zkoušejí se nové role).
Obohacují životní zkušenosti.
Rozvíjejí osobnost.
Je při nich zábava.

Už v minulosti se osvědčilo staré známe rčení: “Škola hrou”, které podtrhuje význam her v životě dětí. Díky hrám si hravou formou mohou děti daleko více uvědomit a zapamatovat nové věci, vědomosti a znalosti tak déle a lépe udržet v paměti. Hra přináší tvořivou atmosféru, děti jsou při ní šťastné, zažívají radosti, humor a v uměle navozených problémových situacích je hra zábavnou formou nutí problém v bezpečí vyřešit. Děti jsou si moc dobře vědomy toho, že to, co během hry dělají, není reálné, ale jen jen “jako”, ikdyž se kolikrát může stát i to, že hranice mezi hrou a realitou je v zápalu hry stírána. V pozdějším věku jsou pak ale děti lépe připraveny na nenadálé situace, které mohou nastat a bude potřeba je řešit už přímo v praxi, v denním životě.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!